Dezinformácie: EÚ hodnotí Kódex postupov a zverejňuje správy platforiem o dezinformáciách súvisiacich s koronavírusmi


Dátum: 10.09.2020

Obrázok k aktualite Dezinformácie: EÚ hodnotí Kódex postupov a zverejňuje správy platforiem o dezinformáciách súvisiacich s koronavírusmi
Komisia uverejnila hodnotenie implementácie a účinnosti Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Hodnotenie ukazuje, že kódex sa ukázal ako veľmi cenný nástroj, na svete prvý svojho druhu, a poskytol rámec pre štruktúrovaný dialóg medzi príslušnými zúčastnenými stranami s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť politík, ktoré platformy využívajú na boj proti dezinformáciám v rámci EÚ. Správa hodnotí fungovanie Kódexu počas jeho počiatočných 12 mesiacov. Hodnotenie ukázalo potrebu väčšej snahy, zodpovednosti a transparentnosti zo strany signátorov Kódexu a upozorňuje na niekoľko nedostatkov spôsobených najmä samoregulačnou povahou kódexu.
 
V súvislosti s vypuknutím pandémie vytvorila Komisia vyvážený a komplexný európsky prístup k dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a je v úzkom kontakte s platformami, ktoré Kódex postupov podpísali a zabezpečuje, aby boli jeho ochranné opatrenia dodržiavané. Platformy preukázali, že môžu ďalej zlepšovať svoju výkonnosť. Komisia, za pomoci európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), pracuje s online platformami a reklamnými združeniami na monitorovaní účinného vykonávania záväzkov stanovených v Kódexe. Predovšetkým sa zvýšila zodpovednosť platforiem a verejná kontrola opatrení prijatých signatármi na boj proti dezinformáciám v EÚ. Kvalita informácií zverejňovaných signatármi Kódexu je však stále nedostatočná a tieto nedostatky obmedzujú účinnosť Kódexu. Prijaté opatrenia viedli ku konkrétnym a merateľným výsledkom, ako sú zlepšenie povedomia používateľov, bránenie manipulatívnemu správaniu, obmedzenie reklamy spojenej s dezinformáciami o koronavíruse alebo uprednostňovanie overených informácií.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií
2018 Action plan against disinformation
Joint Communication – Tackling COVID-19 disinformation: getting the facts right
Fighting disinformation during coronavirus pandemic
Informačný prehľad
EU vs disinfo website - https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
The European Digital Media Observatory
 

Skočiť na hlavné menu