Design&Innovation - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite Design&Innovation - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe
Krátky popis: Témou spájajúcou všetky aktivity projektu Dizajn a inovácie je cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe. Výzvy, ktoré so sebou prináša digitalizácia a rýchly technický pokrok je možné zvládať len prostredníctvom spolupráce, ak je to možné prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Výskum zohráva pritom rovnako dôležitú úlohu ako samotná výmena informácií a poznatkov. Partneri projektu Design & Innovation sa rozhodli vybudovať think–tank, ktorý bude „ukotvený“ v slovensko – rakúskom regióne. Počas projektu bol realizovaný výskum v oblasti dizajnu a inovácií, ktorý sa opiera o najnovšie poznatky. Výstupy sú súčasťou medzinárodného kontextu sieťovania. Cieľom výskumu bolo získať odpovede a konkrétne riešenia na otázku, ako má človek efektívne fungovať vo svete digitálneho pokroku a technických vymožeností tak, aby ich využíval čo najlepšie. Diseminácia výstupov výskumu bola realizovaná  rôznymi komunikačnými kanálmi, medzi iným aj prostredníctvom výstavy Vienna Biennale 2019, ktorá mala po prvýkrát svoje zastúpenie aj v Bratislave. Kľúčovým výstupom projektu je databáza White Papers.
Design&Innovation
Prijímateľ: Slovenské centrum dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Universität für angewandte Kunst Wien, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst

Celkové oprávnené náklady projektu: 1 471 774,10 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 1 251 007,99 EUR (prostriedky EÚ); 100 258,06 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 120 508,05 EUR
Operačný program: Interreg V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: júl 2018 – august 2020
 
 
Skočiť na hlavné menu