Stiahnuť súbor: DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1930 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o kritériá na stanovenie úrovne finančných opráv a uplatňovanie pauš - [343.24 kB]

Skočiť na hlavné menu