Cyklomost z Dobrohošte do Dunakiliti by mali postaviť do roku 2021


Dátum: 29.05.2018

Obrázok k aktualite Cyklomost z Dobrohošte do Dunakiliti by mali postaviť do roku 2021
Staré koryto Dunaja na slovensko-maďarskej hranici preklenie pod Bratislavou v budúcnosti cyklomost a spojí obce Dobrohošť a Dunakiliti. V nadväznosti na nedávne podpísanie rozhodnutia o grant sa uskutoční následné schvaľovanie a realizácia verejných zákaziek i stavebné práce na moste. Dokončenie je naplánované na august 2021.

Ako informoval starosta obce Dobrohošť Jozef Boráros, na stavbu cyklomosta by malo byť vyčlenených 10,5 milióna eur, väčšinou pôjde o peniaze z eurofondov. Most na jednej strane zabezpečí pravidelnú dopravu medzi Slovenskom a Maďarskom, na druhej strane jeho vybudovanie môže tiež pomôcť zvýšiť cestovný ruch.

Podľa dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o výstavbe tohto mosta bude mostné spojenie slúžiť ako spoločná cesta pre chodcov, cyklistov, ale i záchranárske zložky a pre vozidlá údržby. Cez most sa teda budú môcť prepravovať aj ťažké vozidlá, ako sú požiarne autá, ktoré by mohli pomôcť pri možných katastrofách, povodniach a podobne.

Vodohospodárska výstavba, š. p., (VV) zatiaľ nemá k dispozícii oficiálnu informáciu o schválení projektu. Len čo budú doriešené všetky schvaľovacie procesy, podnik VV začne s prácami potrebnými pre jeho realizáciu. Ako uviedla Stela Ištvánfyová z VV, "žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg SK–HU, vypracovaná VV, š.p., bola podaná dňa 14. februára 2018. Vláda SR uznesením č. 78/2018 schválila návrh na uzatvorenie dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska.

Dňa 12. apríla 2018 VV, š. p., dostala informáciu, že projekt prešiel administratívnou kontrolou a postupuje na kvalitatívnu kontrolu".

Podľa rezortu dopravy sa podporí nielen cestovný ruch a cezhraničná spolupráca partnerov a cieľových skupín projektu, ale prispeje sa tiež k voľnému pohybu osôb na účely práce alebo voľnočasových aktivít a k celkovému hospodárskemu i spoločenskému rozvoju uvedených prihraničných regiónov. Projekt výstavby mosta namiesto kompy podporil aj Trnavský samosprávny kraj.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu