CoFoE: Väčšina politických frakcií EP podporila záverečné odporúčania plenárky


Dátum: 03.05.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Väčšina politických frakcií EP podporila záverečné odporúčania plenárky
Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) cez uplynulý víkend prijatím záverečných návrhov ukončilo svoju činnosť. Delegácia Európskeho parlamentu (EP) návrhy pléna CoFoE podporila a oznámila úmysel naštartovať reformy EÚ, informuje zo Štrasburgu spravodajca TASR.

Na záverečnom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sa konalo v piatok a sobotu (29. – 30. 4.) v Európskom parlamente v Štrasburgu, bola dosiahnutá dohoda vo forme konsenzu na konečných odporúčaniach.

Plénum nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí.

Účastníci plenárky vychádzali zo 178 odporúčaní vnútroštátnych panelových diskusií a podujatí a štyroch tematických európskych občianskych panelov, ako aj zo 43.734 príspevkov k 16.274 nápadom, ktoré boli zaznamenané na viacjazyčnej digitálnej platforme.

Parlament prijal svoje orientačné zhrnutie pozícií súvisiacich s návrhmi pléna ku každej z deviatich tematických oblastí: klimatické zmeny a životné prostredie; zdravie; silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia a nakoniec školstvo, kultúra, mládež a šport.

Delegácia EP sa rozhodla podporiť návrhy pléna CoFoE. Europoslanci, ktorí sa zúčastňovali na tomto procese, zdôraznili významnú úlohu, ktorú Európsky parlament v rámci CoFoE zohral, napríklad aj tým, že zaručil, aby príspevky občanov ostali po celý čas stredobodom diskusií.

Rečníci z piatich politických skupín zastupujúcich veľkú väčšinu poslancov – ľudovci, socialisti a demokrati, liberáli, zelení a aj ľavicový blok – sa zhodli, že návrhy sú veľkým politickým úspechom. Politická frakcia, ktorá nesúhlasila so súhrnom odporúčaní plenárneho zasadnutia CoFoE – európski konzervatívci a refirmisti (ECR) – v sobotu v závere plenárky oznámila, že konferenciu opúšťa. Podobne aj poslanci z euroskeptickej frakcie Identita a demokracia (ID) uviedli, že konečné návrhy plenárky neodrážajú verejnú mienku v EÚ, a preto ich nepodporia.

Poslanci z ostatných frakcií poukázali aj na konkrétne úspechy europarlamentu pri zabezpečovaní efektívneho a demokratického procesu – napríklad prostredníctvom zriadenia pracovných skupín, ktoré pripravili návrhy pre plénum.

Piatkové zasadnutie sa začalo návrhmi, ktoré predložili predsedovia pracovných skupín a hovorcovia občianskych panelov. Takmer všetci rečníci sa zhodli, že návrhy obsahujú dôležité reformy založené na odporúčaniach občanov.

Zástupcovia štyroch inštitucionálnych zložiek konferencie (europarlament, Rada EÚ, Európska komisia a národné parlamenty) následne schválili uvedené návrhy na základe konsenzu.

Spolupredseda CoFoE Guy Verhofstadt počas svojho prejavu v mene delegácie EP potvrdil, že politické skupiny EP na plenárnom zasadnutí europarlamentu prebiehajúcom 2. až 5. mája predložia uznesenie, v ktorom vyzvú na revíziu základných zmlúv o fungovaní EÚ. Zdôraznil že europoslanci musia zabojovať za pretavenie návrhov konferencie do reforiem, ktoré EÚ potrebuje.

V sobotu dopoludnia sa slova ujali občania, aby zhodnotili záverečné návrhy a proces, ktorý k nim viedol. Upozornili, že teraz od európskych inštitúcií a členských štátov EÚ očakávajú náležité opatrenia, ktoré nesklamú dôveru občanov po tomto "historickom okamihu". Občania vo svojich príhovoroch opísali, ako sa jednotlivé myšlienky počas diskusií v rámci konferencie vyvíjali a ako ich ovplyvnila ruská vojna na Ukrajine.

V pondelok 9. mája, na Deň Európy, traja spolupredsedovia Výkonnej rady CoFoE predstavia záverečnú správu z konferencie predstaviteľom inštitúcií EÚ. Stane sa tak počas slávnostnej ceremónie v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu