CoFoE: Účastníčka občianskeho panelu pre klímu je s odporúčaniami spokojná


Dátum: 21.01.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Účastníčka občianskeho panelu pre klímu je s odporúčaniami spokojná
Návrhy občianskeho panelu pre klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sú kvalitné aj vďaka demokratickému procesu, ktorým vznikali. Pre TASR to uviedla účastníčka tohto panelu Alena Trúsiková.

Občiansky panel o klíme rokoval začiatkom januára po tretí raz, tentokrát vo Varšave. Výstupom je 27-stranový dokument, ktorým sa v dňoch 21. a 22. januára zaoberá plenárna konferencia CoFoE v Štrasburgu.

"Som rada, že som bola súčasťou tohto procesu. Na začiatku sme sa zaoberali rôznymi výzvami v oblasti nášho panelu, potom definovaním rôznych problémov a na poslednom stretnutí sme hľadali odporúčania riešiace tieto problémy. Pracovali sme v skupinách a všetko sme si odsúhlasovali. Aj samotný 27-stranový dokument vznikol tak, že o jednotlivých odporúčaniach sa hlasovalo všetkými občanmi zúčastnenými na 3. (zasadnutí) panelu," priblížila Trúsiková.

Ako však vzápätí upozornila, "dôležitejšie je to, čo sa (s dokumentom) bude diať ďalej."

"Ak (dokument) zapadne prachom niekde na stole v Bruseli či v Štrasburgu, bude mi to veľmi ľúto. Európsky parlament či Komisia by mali výstupy priniesť už tento rok. Sama som zvedavá koľko z tohto dokumentu sa podarí preniesť do reality," vysvetlila Trúsiková.

"Bolo úžasné počúvať názory ľudí z rôznych štátov, rôznych povolaní, rôzneho veku či vzdelania. Všetci boli otvorení, tolerantní a slušní k názorom ostatných - bol to skvelý zážitok. Tiež ma zaujali niektoré veci, ktoré fungujú v iných krajinách a viem, že by mohli aj v tej našej. Napríklad Celestino, starší pán zo Sardínie hovoril o tom ako sa u nich ľudia na dôchodku dobrovoľne starajú o mestské parky či záhrady," opisuje účastníčka svoje dojmy zo stretnutí občianskeho panelu.

"Na druhej strane som bola prekvapená z toho, ako máme my - občania EÚ - k sebe blízko a aké podobné potreby a požiadavky máme. Všetkým napríklad chýba viac zelene v mestách," dodala.

Samotná organizácia stretnutí vrátane dopravy, stravy, ubytovania a priestorov bola podľa Trúsikovej na vysokej úrovni. Priestor na zlepšenie však vidí vo výbere moderátorov, ktorí mali koordinovať diskusiu v jednotlivých diskusných skupinách.

 "Nie každý mal šťastie na kvalitného moderátora. Ten mal napríklad zabezpečiť, aby mal možnosť vyjadriť sa každý, aby nedochádzalo ku konfliktom, aby napísané odporúčanie zodpovedalo naozaj tomu, čo bolo povedané. Ich úloha bola dôležitá, lebo od ich prístupu závisela aj kvalita našich výstupov," vysvetlila.

Do odporúčaní sa síce nedostal Trúsikovej návrh na povinné vzdelávanie o environmentálnych témach, podľa nej však dokument obsahuje mnoho dôležitých odporúčaní. Ide napríklad o podporu a reguláciu EÚ na vytvorenie zelenších miest, európske dotácie do vertikálneho poľnohospodárstva, podporu budovania cyklotrás, výrobu potravín ako súčasti vzdelávania (záhrady na školách) či veľká environmentálna vzdelávacia kampaň zo strany EÚ."

Účastníci momentálne prebiehajúcej plenárky v Štrasburgu sa budú zároveň zaoberať aj súvisiacimi príspevkami získanými na viacjazyčnej digitálnej platforme. Plénum sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží Výkonnej rade CoFoE.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu