Cieľom Partnerskej dohody SR do roku 2027 je efektívne využívanie zdrojov EÚ v objeme 12,6 mld. eur


Dátum: 06.04.2022

Obrázok k aktualite Cieľom Partnerskej dohody SR do roku 2027 je efektívne využívanie zdrojov EÚ v objeme 12,6 mld. eur
Cieľom návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027 je určenie stratégie a priorít Slovenskej republiky pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v objeme 12,607 mld. eur v novom programovom období eurofondov. Ako vyplýva z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda, investície pôjdu na podporu piatich cieľov politiky súdržnosti. Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) má návrh Partnerskej dohody predložiť Európskej komisii na formálne schvaľovanie do 8. apríla a zároveň má s ňou priebežne rokovať o jej prípadných pripomienkach a úprave dokumentu.

Na projekty zamerané na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu je vyčlenených 1,890 mld. eur, na zelenšiu Európu 4,242 mld. eur, na prepojenejšiu Európu 2 mld. eur, na sociálnejšiu a inkluzívnejšiu Európu 3,252 mld. eur, na Európu bližšie k občanom 403,6 mil. eur a na špecifický cieľ Fondu na spravodlivú transformáciu 440,7 mil. eur. Navyše, na technickú pomoc je určených 381 mil. eur.

V roku 2021 sa uskutočnilo viac ako dvesto pracovných stretnutí s jednotlivými rezortnými koordinátormi zodpovednými za prípravu materiálu, so zástupcami sociálnoekonomických partnerov a Európskej komisie. Výstupy zo stretnutí boli vlani v decembri zaslané Európskej komisii na ďalšie posúdenie, svoje pripomienky doručila vo februári a v priebehu marca k nim prebiehala diskusia so zástupcami Európskej komisie. K Partnerskej dohode prišlo 426 pripomienok, z toho 278 zásadných, rozpor nebol odstránený k zásadnej pripomienke hlavného mesta Bratislava. K materiálu bola predložená aj hromadná pripomienka verejnosti, ktorú podporilo 1 138 osôb.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu