Cezhraničnej spolupráci samospráv najviac pomáhajú eurofondy


Dátum: 15.04.2019

Obrázok k aktualite Cezhraničnej spolupráci samospráv najviac pomáhajú eurofondy
Najviac financií na cezhraničnú spoluprácu pochádza z eurofondov a samosprávy v pohraničí sa výrazne inšpirujú u susedov.

Vyplýva to z prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv, ktorý uskutočnilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Súčasťou reprezentatívnej vzorky boli mestá a obce situované do prostredia všetkých 36 pohraničných okresov. "V prieskume sme zmapovali spoluprácu našich samospráv s mestami a obcami v susedných štátoch, teda to, ako intenzívne či sporadicky kooperujú, v akých oblastiach a s akou finančnou podporou. Tiež nás zaujímalo, v čom vidia naše mestá a obce prínos cezhraničnej spolupráce. Otázky pre starostov a primátorov sledovali aj to, či sa vo svojej práci inšpirujú riešeniami realizovanými v prihraničných samosprávach," uviedol hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA.

Starostovia a primátori ako respondenti na otázku "Akými zdrojmi podporujete cezhraničné aktivity?" na prvom mieste uviedli eurofondy (41,8 percenta) a vlastné zdroje samosprávy (34,5 percenta). Kombinácia vlastných zdrojov a finančných prostriedkov partnerskej samosprávy predstavuje 23,6 percenta. Na otázku "Spolupracuje vaša obec/mesto s inou obcou/mestom v niektorom zo susedných štátov v rámci prihraničnej spolupráce?" odpovedalo kladne 49,5 percenta respondentov. So samosprávami v Českej republike pravidelne spolupracuje 41,2 percenta našich prihraničných samospráv a 29,4 percenta udržiava sporadickú spoluprácu. V prípade Poľskej republiky intenzívne spolupracuje 36,5 percenta a sporadicky 34,1 percenta prihraničných miest a obcí. Pravidelná spolupráca so samosprávami v Maďarskej republike predstavuje 42,4 percenta a sporadická 23,7 percenta. S ukrajinskými mestami a obcami pravidelne spolupracuje 12,3 percenta a sporadicky 10,5 percenta našich prihraničných samospráv. S Rakúskom intenzívna spolupráca dosahuje 4,1 percenta a sporadická 10,2 percenta miest a obcí.

V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 percenta a sporadicky 33,5 percenta prihraničných miest a obcí. Návštevy žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje 50,8 percenta samospráv a sporadicky to robí 28,5 percenta miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu skúseností. Presnejšie 36,9 percenta z nich sa venuje transferu know-how periodicky a 36,1 percenta sporadicky. Z prieskumu zároveň vyplýva, že 71,2 percenta miest a obcí situovaných v pohraničí uskutočňuje cezhraničnú spoluprácu v príslušnom euroregióne, ďalších 24,7 percenta prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej samosprávy a 4,1 percenta v rámci Podunajskej stratégie.

Prieskum uskutočnili od 11. júna do 6. júla 2018 na reprezentatívnej vzorke 382 samospráv z prihraničných okresov. Jeho výsledky budú podkladmi na ďalšiu prácu v národnom projekte ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovanom vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Výsledky prieskumu dnes ZMOS prezentoval na podujatí Granty pre samosprávu, ktoré v spolupráci s ním zorganizoval Úrad vlády SR v Bratislave. Podujatie bolo určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, ale aj podnikateľov. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o Grantoch EHP a Nórska, INTERREG - programoch nadnárodnej spolupráce: Central Europe a Dunajskom nadnárodnom programe, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK,ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEurope Slovakia, Európa pre občanov a INTERACT III. Podujatie Granty pre samosprávu sa začiatkom apríla konalo aj Banskej Bystrici, v máji je plánované v Košiciach.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu