Cez iniciatívu Catching-up Regions išlo na školy na Spiši viac ako 14 mil. eur


Dátum: 16.06.2022

Obrázok k aktualite Cez iniciatívu Catching-up Regions išlo na školy na Spiši viac ako 14 mil. eur
V Prešovskom kraji v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov v súčasnosti uskutočňujú projekty vo výške 50 miliónov eur. Zamerané sú na materiálno-technické a priestorové vybavenia škôl, podporu spolupracujúcich podnikateľov a inovácií obsahov vzdelávania. Na Spiši sú súčasťou iniciatívy dve pilotné školy, Spojená škola v Starej Ľubovni a Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v Kežmarku. Investičné aktivity za viac ako 14 miliónov eur sa tam vykonávajú od januára tohto roka a pokračovať budú aj v budúcom roku. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Prešovského samosprávneho kraja.

Pri príležitosti ukončenia tretieho roka iniciatívy CuRI navštívili školy počas uplynulých dní aj zástupcovia Svetovej banky a Európskej komisie. Riaditeľ sekcie pre Slovensko a Česko z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie Andreas von Busch zhodnotil implementáciu projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie a marginalizovaných rómskych komunít ako aj rozvoj odborného vzdelávania a prípravy ako úspešné. „Ide o výsledok úzkej spolupráce zástupcov Európskej komisie, expertov Svetovej banky a reprezentantov regionálnej samosprávy. Som presvedčený, že tieto príklady dobrej praxe na lokálnej úrovni predstavujú veľmi dobrý základ na rozšírenie na národnú úroveň,“ zdôraznil v Starej Ľubovni. Do tamojšej školy, ktorá sa orientuje na oblasť služieb so zameraním na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá, smerovala investícia vo výške 7,6 milióna eur. Rozdelená je medzi dve pracoviská, priamo v meste a tiež v obci Lomnička. V prvom prípade ide o rekonštrukciu centier praktickej výučby, vybuduje sa Multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum s cvičným hotelom a športovým areálom, zakúpené bude aj moderné materiálno-technické vybavenie. V Lomničke sa vybuduje nový objekt pre praktické vyučovanie zamerané prioritne na remeslá.

Druhá zo škôl, SOŠ v Kežmarku, je zameraná najmä na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Projekty pre túto školu sa týkajú stavebných a rekonštrukčných prác v areáloch školy na Kušnierskej bráne v Kežmarku, výstavby minifarmy v lokalite Pradiareň, ale aj nadstavby a komplexnej rekonštrukcie priestorov pracoviska v Rakúsoch. To sa v budúcnosti má stať náborovým centrom či centrom pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Rozpočet týchto projektov spolu s nákupom moderného materiálno-technického vybavenia so zameraním najmä na oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva je vo výške viac ako 6,5 milióna eur.

Iniciatíva Catching-up Regions je zameraná na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry na školách. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a troch samosprávnych krajov, Prešovského, Banskobystrického a Košického.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu