Čerpanie peňazí Európskej únie ku koncu októbra presiahlo 28 percent


Dátum: 02.12.2019

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí Európskej únie ku koncu októbra presiahlo 28 percent
Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 - 2020 k 31. októbru tohto roka vo všetkých dvanástich programoch spolu 4,339 mld. eur, čo je 28,28 % z celkovej alokácie 15,343 mld. eur. Vyplýva to z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Z aktuálneho sedemročného obdobia uplynulo takmer šesť rokov (71 z 84 mesiacov - 84,5 percenta času), na základe pravidla n+3 je však možné využiť európske peniaze do konca roku 2023.

Čerpanie zdrojov EÚ oproti koncu roka 2018 vzrástlo o 988,58 mil. eur (o 29,5 %) a miera o 6,61 percentuálneho bodu. V porovnaní so záverom septembra tohto roka bolo využívanie európskych peňazí koncom októbra vyššie o 135,66 mil. eur (o 3,2 %) a úroveň o 0,88 percentuálneho bodu. Objem 586 platných výziev a vyzvaní pri zdrojoch EÚ koncom októbra dosiahol 16,915 mld. eur (110,54 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky vo výške 9,862 mld. eur (64,28 %).

Pre splnenie finančného míľnika 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019 na základe stavu čerpania v jedenástich programoch ku koncu októbra podľa Ministerstva financií SR treba predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 432,94 mil. eur. Tento míľnik splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III. Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Nadpriemerne využíva peniaze EÚ päť programov - Program rozvoja vidieka 47,87 % (746,69 mil. eur z 1,560 mld. eur), Technická pomoc 47,84 % (76,1 mil. eur zo 159,07 mil. eur), INTERACT III 37,86 % (14,91 mil. eur z 39,39 mil. eur), Integrovaná infraštruktúra 36,12 % (1,426 mld. eur z 3,949 mld. eur) a Ľudské zdroje 33,57 % (744,43 mil. eur z 2,217 mld. eur).

Vláda v októbri schválila zlúčenie operačných programov Výskum a inovácie (OPVaI) a Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 - 2020. Zámerom je zefektívnenie implementácie a eliminovanie rizika trvalej straty finančných prostriedkov v dôsledku aplikovania pravidla n+3 v prvom z nich. Riadiacim orgánom programu Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby SR na čele s Árpádom Érsekom (Most-Híd) a v prípade programu Výskum a inovácie je ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vedené Martinou Lubyovou (SNS). "Technicky pôjde o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným riadiacim orgánom ministerstvom dopravy a jedným monitorovacím výborom," uviedol pre agentúru SITA rezort dopravy s tým, že zlúčenie oboch programov odsúhlasili ich monitorovacie výbory. Rozhodnutie o zlúčení programov je ešte podmienené súhlasom Európskej komisie, čo sa očakáva do konca tohto roka. Ministerstvo dopravy odoslalo do Bruselu na schválenie návrh na zlúčenie programov koncom októbra.

V OPVaI v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať výdavky v minimálnej výške 180,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych peňazí ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 31. októbru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 264 mil. eur, čo je 12,44 % z alokácie 2,123 mld. eur. S podielom čerpania je na deviatom mieste z dvanástich programov.​


Zdroj : SITA

Skočiť na hlavné menu