Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. novembru presiahlo 29 percent


Dátum: 16.12.2019

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. novembru presiahlo 29 percent

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 - 2020 k 30. novembru tohto roka vo všetkých dvanástich programoch spolu 4,492 mld. eur, čo je 29,28 % z celkovej alokácie 15,344 mld. eur. Vyplýva to z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Európske peniaze na základe pravidla n+3 je v terajšom sedemročnom období možné využiť do konca roku 2023. Čerpanie zdrojov EÚ oproti koncu roka 2018 vzrástlo o 1,141 mld. eur (o 34,1 %) a miera o 7,61 percentuálneho bodu. V porovnaní so záverom októbra tohto roka bolo využívanie európskych peňazí koncom novembra vyššie o 152,69 mil. eur (o 3,5 %) a úroveň o 1 percentuálny bod. Objem 594 platných výziev a vyzvaní pri zdrojoch EÚ koncom novembra dosiahol 16,994 mld. eur (111,04 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky vo výške 10,067 mld. eur (65,61 %).
 

Pre splnenie finančného míľnika 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019 na základe stavu čerpania v jedenástich programoch ku koncu novembra podľa Ministerstva financií SR treba predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 431,04 mil. eur. Tento míľnik splnili stále len štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III. Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Nadpriemerne využíva peniaze EÚ naďalej päť programov - Program rozvoja vidieka 48,56 % (757,46 mil. eur z 1,560 mld. eur), Technická pomoc 48,26 % (76,77 mil. eur zo 159,07 mil. eur), INTERACT III 41,91 % (16,51 mil. eur z 39,39 mil. eur), Integrovaná infraštruktúra 36,84 % (1,455 mld. eur z 3,949 mld. eur) a Ľudské zdroje 34,62 % (768,17 mil. eur z 2,219 mld. eur).

Vláda v októbri schválila zlúčenie operačných programov Výskum a inovácie (OPVaI) a Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 - 2020. Zámerom je zefektívnenie implementácie a eliminovanie rizika trvalej straty finančných prostriedkov v dôsledku aplikovania pravidla n+3 v prvom z nich. Riadiacim orgánom programu Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a v prípade programu Výskum a inovácie je ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Európska komisia medzitým už schválila zlúčenie oboch operačných programov. "Technicky pôjde o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným riadiacim orgánom ministerstvom dopravy a jedným monitorovacím výborom," uviedol pre agentúru SITA rezort dopravy s tým, že zlúčenie oboch programov odsúhlasili ich monitorovacie výbory.

V OPVaI v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať výdavky v minimálnej výške 175,28 mil. eur zo zdrojov EÚ. Program Výskum a inovácie k 30. novembru využil z peňazí EÚ vyše 278 mil. eur, čo je 13,1 % z alokácie 2,123 mld. eur. S podielom čerpania je na deviatom mieste z dvanástich programov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu