Čerpanie peňazí EÚ k 31. augustu dosiahlo 15,59 %


Dátum: 17.09.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ k 31. augustu dosiahlo 15,59 %
Z finančných prostriedkov Európskej únie na roky 2014 až 2020 sa do konca augusta využilo 2,411 mld . eur z celkovej alokovanej sumy 15,466 mld. eur BRATISLAVA 16. septembra (SITA) - Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. augusta tohto roka v desiatich z dvanástich programov 2,411 mld. eur. Predstavuje to 15,59 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu júla čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 71,74 mil. eur a miera o 0,47 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V porovnaní s koncom minulého roka využívanie zdrojov EÚ vzrástlo o 663,07 mil. eur a podiel o 4,31 p. b.
 
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere augusta 495,18 mil. eur, čo je 19,04 % z alokácie 2,6 mld. eur.
Medzimesačne to predstavuje rast o 12,24 mil. eur, resp. o 0,48 p. b.
Oproti záveru predošlého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o
123,92 mil. eur, alebo o 4,77 p. b.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu augusta 33,02 %
(514,98 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 27,34 % (43,49 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 22,55 % (890,74 mil. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 20,97 % (8,26 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 19,20 % (425,64 mil. eur z 2,217 mld. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 9,85 % (308,99 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 5,88 % (16,38 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
5,23 % (90,94 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 5,06 %
(111,46 mil. eur z 2,204 mld. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,07 % (10,38 tis. eur z 15,79 mil. eur). V zvyšných dvoch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy Interreg SR - ČR (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. augustu je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške ešte 584,74 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní v prípade zdrojov EÚ koncom augusta dosiahol 13,898 mld. eur (90,10 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 6,783 mld. eur (43,86 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 57,86 % (1,283 mld. eur), Program rozvoja vidieka 57,16 % (891,46 mil. eur), OP Technická pomoc 52,27 % (83,15 mil. eur), Interreg SR - ČR 50,93 % (45,91 mil. eur), Interreg SR - Rakúsko 45,76 % (34,73 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 44,06 % (1,383 mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 42,48 % (1,678 mld.
eur), OP Efektívna verejná správa 38,9 % (108,32 mil. eur), IROP 31,95 %
(555,61 mil. eur), OP Výskum a inovácie 30,90 % (681,11 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 3,55 % (559,75 tis. eur).

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu