Bratislava podporuje zámer modernizovať železničný uzol a postaviť Filiálku


Dátum: 17.12.2020

Obrázok k aktualite Bratislava podporuje zámer modernizovať železničný uzol a postaviť Filiálku

Mesto Bratislava podporuje myšlienku modernizácie železničného uzla v Bratislave, a teda aj vybudovanie novej železničnej stanice Filiálka na Trnavskom mýte. Vo štvrtok sa na tom na návrh poslanca Jána Buocika uznieslo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Vybudovanie novej železničnej stanice Filiálka na Trnavskom mýte a s tým súvisiaceho skapacitnenia existujúcich železničných tratí je myšlienka stará viac ako 15 rokov. V minulom roku však zverejnili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste. Dokument predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie bratislavskej Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.

S vybudovaním stanice Filiálka počíta aj Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) z tohto roka. V prvej fáze by stanica mala slúžiť ako takzvaná hlavová stanica (terminál). "To znamená, že regionálne vlaky z viacerých smerov by končili na novej modernej stanici Filiálka na Trnavskom mýte s ideálnym prepojením na MHD. Dnes vlaky z týchto smerov obsluhujú až tri stanice - Hlavná stanica, Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Predmestie," spresňuje sa v dôvodovej správe. Plán počíta aj s pokračovaním koľajového prepojenia Filiálky po autobusovú stanicu na bratislavských Nivách. Opätovné oživenie stanice Filiálka podporili aj dopravné komisie hlavného mesta a BSK.

Aktuálne prebieha na úrovni ministerstva financií, ministerstva dopravy a ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, Európskej komisie a JASPERS debata o takzvaných vlajkových lodiach (flagships) projektov pre Plán obnovy EÚ a pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021-2027. Vybudovanie vlakových prepojení na území mesta Bratislava je kompetenciou ministerstva dopravy a najmä ŽSR. "Je dôležité vytvoriť podpornú iniciatívu od orgánov samosprávy, a to BSK a mesta Bratislava. Obe samosprávy majú navyše kľúčovú pozíciu pri príprave nového programového obdobia (2021 – 2027), a to prostredníctvom Rady partnerstva a vypracovania strategického dokumentu – Integrovanej územnej stratégie, v ktorej sa určia prioritné projekty v jednotlivých sektorových politikách, teda aj v doprave," vysvetlil v predloženom materiáli Buocik.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v septembri uviedol, že bratislavská Hlavná stanica zostane vždy hlavnou. Témou však podľa neho naďalej ostáva aj plánovaná železničná stanica Filiálka na Trnavskom mýte. V prípade tejto stanice sa podľa ministra hľadajú momentálne správne riešenia i zdroj financovania. "Jedným z nich môže byť teoreticky aj plán obnovy," skonštatoval. Ak sa bude rekonštruovať Hlavná stanica Doležal deklaruje, že to bude v súčinnosti s mestom Bratislava. "Nie je to len o budove, ale aj o priestore pred stanicou. Rozprávali sme sa už o tom s primátorom Matúšom Vallom," povedal minister s tým, že aj tu je potrebné najprv nájsť zdroje financovania.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu