Bohatá diskusia počas Roadshow úradu vlády v Trenčíne


Dátum: 23.11.2015

Obrázok k aktualite Bohatá diskusia počas Roadshow úradu vlády v Trenčíne
Minulý týždeň Roadshow Úradu vlády SR zavítala na dve stredné školy v Trenčíne - Súkromné gymnázium Futurum a Športové gymnáziu na Kožušníckej, ktoré takisto mali skúsenosti z čerpaním finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie.
      Ďalších vyše 50 študentov úspešne zvládlo vstupné testy o EÚ či slohové práce na tému "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu". Práve v nich mohli vyjadriť svoje postrehy, skúsenosti a názory týkajúce sa eurofondov. Ich práce budú vyhodnotené koncom januára 2016, autori najlepších môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače.
      V diskusii prejavili študenti 3. ročníkov záujem o konkrétne príklady realizovaných projektov priamo v ich meste či regióne, kriticky sa diskutovalo o zmysluplnosti niektorých projektov, o tempe čerpania či výške poskytnutých financií.
      Paralelným podujatím bola v Trenčíne aj jedna z regionálnych konferencií zameraných na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020. Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavili strategické a programové dokumenty, a hlavne - jednotlivé operačné programy. Účastníkmi konferencie boli možní prijímatelia finančnej pomoci, zástupcovia samospráv - najmä miestnej samosprávy, ako aj neziskových organizácií a verejného sektoru vôbec. Bohatá a plodná bola aj diskusia, v ktorej sa prítomní detailnejšie zaujímali najmä o výzvy v rámci jednotlivých operačných programov, ktoré im umožnia uchádzať sa o podporu, ďalej o spôsobe a možnostiach ďalšieho získavania informácií o programoch - najmä v súvislosti s regiónom ich pôsobenia. Súčasťou Roadshow 2015 je aj putovná výstava zbierky fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
      Tento týždeň sa Roadshow 2015 v pondelok a utorok presunie na Obchodnú akadémiu a Strednú zdravotnícku školu v Trnave (od 8.50 h) a v stredu a štvrtok zamieri do Košíc, kde sa študenti Gymnázia na Poštovej a Gymnázia M. R. Štefánika popasujú s podobnými úlohami ako ich predchodcovia v Trenčíne, Bratislave a Nitre. Regionálne konferencie sa budú konať budúci týždeň v Trnave v hoteli IMPIQ a v Košiciach v hoteli Hilton - obidve od 8.30 h.

 
Skočiť na hlavné menu