Birdtour – Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy


Dátum: 14.04.2024

Obrázok k aktualite Birdtour – Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy
Rekonštrukciou objektu Avescentra vzniklo nielen nové zázemie pre ochranárov, ale aj významné infocentrum v srdci Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky, ktoré je európskym Vtáčím rajom V jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe, na Senianskych rybníkoch, bol otvorený medzinárodný projekt s názvom „BirdTour: Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založený na Bird-watchingu v osobitne chránených územiach“.

Tento projekt prepája na východnom Slovensku prírodu a turizmus. Cieľom je oživiť a zatraktívniť prihraničný región v okolí Senianskych rybníkov. Projekt výrazne prispieva k cezhraničnému rozvoju ekoturizmu prostredníctvom fascinujúcej činnosti: pozorovania vtáctva v osobitne chránených územiach. Návštevníkom umožní požičať si ďalekohľad v zrekonštruovanom Avescentre v obci Senné a pustiť sa do bádania v ornitologickej oblasti Senianskych rybníkov, vykročiť po náučnom chodníku Vtáčím rajom a vyskúšať si moderné interaktívne prvky, ktoré na ňom vznikli. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja: „Senianske rybníky svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudli medzinárodný charakter, a preto lákajú milovníkov prírody aj ornitológov nielen z celého Slovenska, ale aj z Európy. BirdTour predstavuje viac ako len ďalší projekt, ktorý smeruje k ochrane vtáctva. Poskytne turistom skutočný zážitok spojený s hmatateľnými príkladmi komplexného prístupu k ochrane a zodpovednému využívaniu prírodných krás.

Rekonštrukciou objektu Avescentra vzniklo nielen nové zázemie pre ochranárov, ale aj významné infocentrum v srdci Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky, ktoré je, bez preháňania, európskym Vtáčím rajom.“ Prioritou projektu je cezhraničný rozvoj ekoturizmu prostredníctvom podpory a popularizácie pozorovania vtáctva v lokalite Senianske rybníky. Hlavnou aktivitou projektu bola rekonštrukcia objektu Avescentra Senné, vďaka čomu tu vzniklo príjemné návštevnícke centrum s komplexným zázemím. Ako bližšie upresnil Matej Repel, SOS/BirdLife Slovensko: ,,Vytvorili sa tu dobré podmienky pre organizáciu eko-výchovných aktivít, ako je premietanie filmov, prezentácie, tvorivé dielne či školské exkurzie. Objekt zároveň slúži ako terénna stanica a zázemie s možnosťou ubytovania pre ornitológov a dobrovoľníkov, ktorí sem prichádzajú vtáctvo monitorovať, ale najmä pomáhať pri jeho praktickej ochrane či pri starostlivosti o priľahlé lúky a mokrade počas dobrovoľníckych táborov a brigád.

Priamo v Avescentre vznikla aj požičovňa bicyklov s nabíjacou stanicou NabiBajk PowerBox6, ktorá podporuje elektrobicykle s rôznymi typmi batérií, čo umožní návštevníkom objavovať krásu Senianskych rybníkov novým a ekologickým spôsobom. Okrem toho sme vydali knižného sprievodcu Bird guide ornitologickými lokalitami východného Slovenska v troch jazykových mutáciách (SK, HU, ENG), aby sme šírili povedomie o bohatstve vtáčej fauny v regióne. Podarilo sa nám vybudovať aj prírodnú záhradu v areáli Avescentra, ktorá efektívne a hospodárne využíva dažďovú vodu zo strechy na závlahu a pre prírodné jazierko. Projekt BirdTour presahuje jednoduché pozorovanie vtákov. Je to výzva na spojenie sa s prírodou a zároveň možnosť zanechať pozitívny vplyv na oblasť, ktorú milujeme.“ Inovatívny projekt BirdTour je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je vo výške 987 866,55 EUR, pričom zahŕňa spoluprácu so štyrmi partnermi. Sú nimi Košice Región Turizmus, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovakia, Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország a Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa. „Naša organizácia sa už niekoľko rokov drží stratégie Ekoturizmu, v rámci ktorej intenzívne vnímame aj potrebu rozvíjania potenciálu chránených lokalít a propagáciu tejto témy. Vďaka grantovému programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita sa nám v uplynulých rokoch podarilo podporiť hneď niekoľko atraktívnych projektov práve v tejto nádhernej lokalite. Sme radi, že zrekonštruované Avescentrum ponúkne nadšencom turistiky kvalitný komplexný informačný servis o priľahlej oblasti, ako aj motiváciu vstúpiť na náučný chodník Vtáčím rajom na jeden z najvyhľadávanejších náučných chodníkov v Košickom kraji. Okrem zážitkov a relaxu bude ponúkať oblasť Senianskych rybníkov vďaka novému, nedávno schválenému projektu Vtáčí raj – turistický kraj už onedlho aj tri nové prvky - amplión, bránu do Vtáčieho raja a multifunkčný plot, ktoré vytvoria jedinečné zážitky, čím doplnia chýbajúce služby a tradičnú vidiecku architektúru v tomto území. Zároveň je dnešné slávnostné otvorenie tohto komplexu pozvánkou na víkendové podujatie Vítanie žeriavov,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus. Táto významná ornitologická oblasť sa počas roka neustále mení a je príťažlivá v každom ročnom období. Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa v obci Senné sa aj preto zamerala na vybudovanie nového priestoru pre parkovanie karavanov a vytvorenie priľahlého hygienického zázemia s kuchynkou, čím sa turistom otvára príležitosť pre komfortný viacdňový pobyt v lokalite a pre budúce opakované návraty.
Skočiť na hlavné menu