Banská Bystrica získala na cyklotrasu cez 850.000 eur, spojí Hušták a Podlavice


Dátum: 27.11.2017

Obrázok k aktualite Banská Bystrica získala na cyklotrasu cez 850.000 eur, spojí Hušták a Podlavice
Mesto Banská Bystrica bolo opäť úspešné v získavaní eurofondov. Na vybudovanie jednej zo šiestich plánovaných cyklotrás dostalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Päťpercentná finančná spoluúčasť samosprávy predstavuje sumu 45.151 eur. Ide o Podlavickú cyklotrasu, stavebné práce na nej by sa mali začať v jarných mesiacoch budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

      Mesto už vlani vyčlenilo v rozpočte rekordných 360.000 eur na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúcimi cyklotrasami. V júni tohto roka následne reagovalo na výzvu rezortu pôdohospodárstva a podalo prvú žiadosť o príspevok.

      "Napriek tomu, že pred tromi rokmi nebola na mestskom úrade k dispozícii žiadna vypracovaná projektová dokumentácia k výstavbe cyklotrás, podarilo sa nám veci výrazne pohnúť dopredu. Vďaka dobre spracovanej žiadosti sme boli opäť úspešní a môžeme sa pochváliť ďalšími získanými eurofondmi. Podlavická cyklotrasa má od mája 2017 vydané stavebné povolenie, majetkovo-právne sme vyriešili všetky problémy a získali do majetku mesta pozemky, ktoré sa pod ňou nachádzajú. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklotrasy," priblížil primátor Ján Nosko.

      Umiestnenie cyklistického chodníka je v zmysle územného generelu nemotorovej dopravy. Plánovaná cyklotrasa smerujúca z časti mesta zvanej Hušták do Podlavíc sa napojí na existujúci 150-metrový úsek, ktorý vedie od nákupného centra Europa po Štadión SNP.

      "Cyklista bude pokračovať popri krytej plavárni na Štiavničkách, plážovom kúpalisku, ulici THK až po Pestovateľskú ulicu v Podlaviciach. Podľa projektu sa stavebné práce zamerajú na vybudovanie samotnej cyklotrasy, verejného osvetlenia, ochranu podzemných inžinierskych sietí, realizáciu dopravného značenia a finálne sadové úpravy," doplnil vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov Vladimír Brieda
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu