Archív dokumentov a harmonogramov

 
Integrovaný regionálny operačný program Operačný program Integrovaná infraštrúktúra Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Rybné hospodárstvo
Operačný program Technická pomoc
Operačný program Výskum a Inovácie
Program rozvoja vidieka
Programy cezhraničnej spolupráce
Štatút a rokovací poriadok,ver.2
Štatút a rokovací poriadok,ver.4

Zoznam clenov pracovnej komisie
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 15.02.2017
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 01.08.2017
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 1.10.2017
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 10.10.2017
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 08.01.2018
Zoznam členov pracovnej komisie platný k 01.06.2018
Zoznam členov pracovnej komisie platný k 01.09.2018
Zoznam_členov_pracovnej_komisie_platný_k_15.8.2019
Zoznam členov pracovnej komisie_synergie_k 10_12_20201. harmonogram výziev a vyzvaní 2016 - 02/2017
 
2. harmonogram výziev a vyzvaní 2017
 
3. harmonogram výziev a vyzvaní 2018
Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní 2019
Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní 2020

Štatút a rokovací poriadok,ver.3


 


 
 
Skočiť na hlavné menu