Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom v Banskej Bystrici


Dátum: 09.09.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF BB a Úradom pre verejné obstarávanie Vás pozývajú na seminár:

Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom

 

Dátum konania: 09.09.2020 (streda)

Miesto konania: Robotnícky dom, Robotnícka 791/1 v Banskej Bystrici

Cieľom seminára je pomôcť sociálnym podnikom a samosprávam rozbehnúť úspešnú spoluprácu pri nákupe tovarov a služieb tak, aby úspešnými dodávateľmi boli registrované sociálne podniky z daného kraja. Súčasťou programu bude predstavenie stálych pracovísk ÚVO v regiónoch a ukážky dobrých príkladov z praxe. Podrobnejší, plánovaný program nájdete v pozvánke na podujatie.

Pozvánka a program (formát: .docx, veľkosť: 249 kB)


Skočiť na hlavné menu