AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)


Dátum: 30.07.2018

Obrázok k aktualite AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) aktualizovalo dňa 27.07.2018 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií a prioritnej osi PO2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum poslednej aktualizácie: 27.07.2018

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

Kompletné znenie aktualizovanej výzvy nájdete TU.

 


Skočiť na hlavné menu