Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018


Dátum: 31.05.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018.

Predmetný dokument nájdete TU:

 

Skočiť na hlavné menu