Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 6.0


Dátum: 23.06.2020

Obrázok k aktualite Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 6.0
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.0, účinnú od 18.06.2020. 
 
Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Skočiť na hlavné menu