Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14


Dátum: 12.12.2018

Obrázok k aktualite Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č.7 výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (zip, 6.99 Mb, 11x)
Skočiť na hlavné menu