Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémov


Dátum: 28.03.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémov
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (zip, 6.57 Mb, 7x)
Skočiť na hlavné menu