Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73


Dátum: 20.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
Aktualizácia č. 5 výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 (ZIP, 9.49 MB)
Skočiť na hlavné menu