Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC2


Dátum: 08.09.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC2
Aktualizácia č. 10 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 (zip, 9.44 Mb, 4x)
Skočiť na hlavné menu