Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94


Dátum: 20.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94
Aktualizácia č. 1 výzvy ROP-PO2-SC221-2022-94 (ZIP, 10.04 MB)
Skočiť na hlavné menu