Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80


Dátum: 05.04.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 (ZIP, 9.71 MB)
 
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80 (PDF, 395.49 KB)
Skočiť na hlavné menu