Aktualizácia č. 1 Usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR


Dátum: 21.08.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 19.8.2020 aktualizáciu č. 1 usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. 

 

Úplné znenie aktualizácie č. 1 usmernenia nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu