Agrorezort je pripravený komunikovať so ZMOS o problémoch pri eurofondoch


Dátum: 27.07.2021

Obrázok k aktualite Agrorezort je pripravený komunikovať so ZMOS o problémoch pri eurofondoch
 Agrorezort je pripravený komunikovať so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) o problémoch pri eurofondoch. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia ústredného riaditeľa ZMOS-u Michala Kaliňáka.

"MPRV SR je pripravené aktívne so ZMOS-om komunikovať, aby spoločne našli odpovede na spomínané problémy. Zároveň pripomíname, že ZMOS má v Monitorovacom výbore Programu rozvoja vidieka SR troch zástupcov, cez ktorých môže zaslať svoje podnety alebo návrhy na riešenie problémov obcí, ktoré zastupuje," uviedlo agroministerstvo.

MPRV zároveň informovalo, že spoločne s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) vyvíja "maximálne úsilie" na vecné a časové zlaďovanie činností tak, aby sa zvrátili akékoľvek negatívne vplyvy na implementáciu stratégií miestneho rozvoja.      

"PPA už preto navýšila personálne kapacity pre vyhodnocovanie opatrenia Leader, vyčlenila zamestnancov zo sekcie informačných technológií ako technickú podporu pre miestne akčné skupiny (MAS), zjednodušila spôsob vyhodnocovania a kontroly verejného obstarávania, navýšila finančné prostriedky na projekty počas prechodného obdobia a významne zjednodušila spôsob hodnotenia aj administratívnu náročnosť pre žiadateľov," priblížilo MPRV.

So zjednodušením procesov podľa agrorezortu súvisia pripravované školenia pre MAS o tom, ako úspešne podať žiadosť a získať príspevky na projekty. Školenia by sa mali uskutočniť v auguste a septembri 2021.

"V rámci prípravy nového programového obdobia 2023 až 2027 bola zriadená pracovná skupina Leader (42 členov), ktorá sa podieľa na rozpracovaní intervencie Leader. K dnešnému dňu sa uskutočnilo päť pracovných stretnutí, na ktorých boli stanovené návrhy princípov implementácie intervencie Leader," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Michal Kaliňák informoval, že ZMOS sa listom obrátil na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a MPRV SR, v ktorom upozorňuje na mimoriadne vážne problémy s končiacim eurofondovým obdobím aj s nábehom na nové programové obdobie Európskych štrukturálnych a investičných a fondov (EŠIF).

Združenie podľa Kaliňáka za najdôležitejšie považuje, aby sa riadiace orgány zaoberali podanými projektami, ktoré majú "na stole", stanovením termínu pre vydanie rozhodnutia v prípade podaných projektov cez MAS na PPA.
 
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu