9. riadne rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO 5 a 6


Dátum: 09.04.2018

Obrázok k aktualite 9. riadne rokovania  Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO 5 a 6
V zmysle článku 7, bod 1 Štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „Komisia“) si Vás dovoľujeme pozvať na 9. riadne rokovanie Komisie, ktoré sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 o 10:30 hod. v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra, Pribinova 2, Bratislava.

Dovoľujeme si Vás požiadať najneskôr do 17. apríla 2018 zaslať na e-mailovú adresu robert.korec@minv.sk:

prípadné pripomienky k dokumentu Návrh kritérií pre  výber  poskytovateľov NP KC
potvrdenie Vašej účasti 
zaslanie prípadných návrhov na doplnenie programu
 
Riadny člen môže v zmysle rokovacieho poriadku splnomocniť (aj elektronickou formou) svojho zástupcu najneskôr v deň rokovania v prípade, že sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť rokovania.
 
PROGRAM
Skočiť na hlavné menu