5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH


Dátum: 04.01.2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 5. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu z 5. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu