3E Morava Nature – Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite 3E Morava Nature – Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy
Názov: 3E Morava Nature – Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy
SKAT_3E Morava Nature_ekocentrum Stupava

Krátky popis: Morava predstavuje jedinečný prírodný fenomén, ktorý Rakúsko a Slovensko spoločne zdieľajú. Lužné oblasti povodia vytvárajú spolu s ojedinelou paleontologickou lokalitou nesmierne zaujímavú a rôznorodú krajinu. Aktivity projektu: revitalizácia a manažment 50 ha suchozemských a vodných biotopov, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou. Zriadené boli 4 ekocentrá – Stupava, Devínska Nová Ves, Moravský Svätý Ján a Rakúsko (Ekocentrum v Hohenau). Pomocou environmentálnej výchovy bude dennodenne informovaných aspoň 100 000 návštevníkov a hostí o prírodných hodnotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie a zvýši sa akceptovateľnosť opatrení na jeho ochranu. Aktivity oslovia občanov a návštevníkov od 6 do 99 rokov, profesionálov a verejnosť. Rovnováha medzi rakúskymi a slovenskými partnermi a spolupráca s významnými strategickými partnermi zabezpečuje úspešnú cezhraničnú spoluprácu a merateľné výsledky v ochrane spoločnej krajiny a viditeľný dosah na cieľové skupiny.
SKAT_3E Morava Nature_pastva Sanberg
Prijímateľ:  Mesto Stupava, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Marktgemeinde Hohenau an der March, Mesto Gbely, Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj, Verein March.Raum Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld, Weinviertel Tourismus GmbH, WUK Werkstätten und Kulturhaus

Celkové oprávnené náklady projektu:  2 617 894,23 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 225 210,10 EUR (prostriedky EÚ); 136 414,43 EUR (ŠR SR)


Vlastné zdroje:  211 290,71 EUR
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Doba realizácie projektu: apríl 2017 – január 2022
 
Skočiť na hlavné menu