Publikácie

Vážení čitatelia,
 
 Estok
určite aj vy vo vašom okolí poznáte objekt, ktorý bol zrekonštruovaný alebo vybudovaný s finančnou pomocou Európske únie. Obyvatelia miest môžu kráčať po nových chodníkoch, v mnohých obciach sa po dlhých rokoch podarilo vybudovať kanalizáciu či čističku odpadových vôd, odstrániť nelegálnu skládku alebo zaviesť separáciu odpadov. Jednoducho môžeme povedať, že finančnú pomoc fondov Európskej únie pre Slovensko vidieť nielen regionálne – doslova vo všetkých kútoch Slovenska, ale zasahuje aj rôzne oblasti bežného života.
Výhody nenávratnej finančnej podpory pocítil aj súkromný sektor, ktorý v nejednom prípade zrealizoval svoje inovatívne nápady. Tie viedli ku zvýšeniu kvality výrobného procesu a zlepšeniu postavenia mnohých firiem na trhu. Osobitne treba spomenúť aj trh práce, v rámci ktorého sa podarilo začleniť mnohým nezamestnaným a sociálne znevýhodneným občanom.
Dovolím si vašu pozornosť upriamiť na publikáciu Úradu vlády SR Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov.
Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; Regionálne projekty; Ľudské zdroje a vzdelávanie; Životné prostredie. Samozrejmosťou je aj mapa Slovenska s označením, kde sa projekt nachádza. Sprievodný text predstavuje jednotlivé projekty, ich prínos pre danú lokalitu a uvádza aj tipy na výlety v ich okolí. Opis projektov je doplnený o informácie, z ktorého operačného programu boli financované.
Verím, že vás táto publikácia zaujme a ukáže vám, aké dôležité je začlenenie Slovenska v Európskej únii.

vedúci Úradu vlády SR
Mgr. Matúš Šutaj Eštok

 Brožúra
 Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády vydal publikáciu s názvom „Eurofondy pomáhajú našej histórii“. Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva informuje o tom, že aj na Slovensku sme využili možnosť čerpať finančnú pomoc z fondov Európskej únie na záchranu alebo renováciu hradov, zámkov, kaštieľov, synagóg, múzeí, technických pamiatok a ďalších historických skvostov v našej krajine.


Brozura eufondy historia
Eurofondy pomáhajú našej histórii

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.   
Pri tejto príležitosti sme vydali unikátnu prílohu časopisu Eurokompas, ktorá je zameraná na kohéznu politiku voči kultúrnym pamiatkam v Slovenskej republike.   
Pamiatky
Eurokompas-2018-priloha-pamiatky

Dovoľujeme si Vám predstaviť druhé číslo Eurokompasu v roku 2018

Prezentácia1

Eurokompas-2-2018

Dovoľujeme si Vám predstaviť prvé číslo Eurokompasu v roku 2018
Eurokompas1_18
Eurokompas-1-2018
Dovoľujeme si Vám predstaviť prílohu časopisu  Eurokompasu 2017- Úspešné projekty
priloha
Eurokompas 2017-priloha
Dovoľujeme si Vám predstaviť štrvté číslo Eurokompasu v roku 2017
image002
Eurokompas4/2017

Dovoľujeme si Vám predstaviť tretie číslo Eurokompasu v roku 2017
Eurokompas32017
Eurokompas 3/2017

Dovoľujeme si Vám predstaviť druhé číslo Eurokompasu v roku 2017.
Eurokompas22017

Eurokompas-2/2017

Dovoľujeme si Vám predstaviť prvé číslo Eurokompasu v roku 2017.
EK12017
Eurokompas-1-2017-web

Dovoľujeme si Vám predstaviť prílohu Eurokompasu 2016 - Realizované projekty


image002

Eurokompas-2016-príloha

Dovoľujeme si Vám predstaviť štvrté tohoročné číslo.
EUROKOMPAS42016
Eurokompas 4/2016

Dovoľujeme si Vám predstaviť tretie tohoročné číslo.
EK3

Eurokompas 3/2016

Dovoľujeme si Vám predstaviť druhé tohoročné číslo.


Eurokompas22016

EUROKOMPAS 2/2016

Aj v novom programovom období sme pre Vás pripravili časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch.
Dovoľujeme si Vám predstaviť prvé tohoročné číslo.

Obalka

Epublikácia „CESTA  K VÝSLEDKOM - Príprava a realizácia hodnotení“
Publikáciu Cesta k výsledkom pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s podporou vtedajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.


Cesta k vysledkom - predslov P. Pellegrini
Cesta k výsledkom. Príprava a realizácia hodnoteníEPublikácia „Kontrafaktuálne metódy hodnotenia dopadov“, ktorá je výstupom z "Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód Counterfactual Impact Evaluation", má slúžiť pre nové progamové obdobie 2014-2020.

epublikaciaeu

Aktivity Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti hodnotenia EŠIF na Slovensku
HODNOTENIE letak 420x210

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská  obchodná a priemyselná komora pripravili pre Vás publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“
Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020


Horizontálne princípy NEDISKRIMINÁCIA, ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN v programovom období 2014-2020
Vydal Úrad vlády SR pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodin
Horizontálne princípy nediskriminácia, rovnosť mužov a žien v PO 2014 -2020
 
Skočiť na hlavné menu