Zjednodušené vykazovanie výdavkov


Dátum: 14.03.2017

Obrázok k aktualite Zjednodušené vykazovanie výdavkov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.
 
Skočiť na hlavné menu