2. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina -  ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020 v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti a národným orgánom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnými zúčastnenými krajinami, zverejnil dňa 17.5.2017
2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  programu ENI.
 
Viac informácií o predmetnej výzve nájdete na webovej stránke: https://huskroua-cbc.eu/calls/2nd-call-for-proposals
 
Skočiť na hlavné menu