Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR


Dátum: 29.10.2021

Obrázok k aktualite Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR

Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021, verzia 2

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.


Skočiť na hlavné menu