Trenčín získa europeniaze na ďalšie cyklotrasy


Dátum: 08.09.2021

Obrázok k aktualite Trenčín získa europeniaze na ďalšie cyklotrasy

Trenčínu sa podarilo uspieť s dvoma ďalšími projektami, na ktorých realizáciu príde do mesta viac ako 457 tisíc eur z eurofondov. Obidva projekty sa týkajú zvýšenia mestskej mobility budovaním siete cyklotrás.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu požiadalo mesto Trenčín o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 246 tisíc eur na projekt „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti“.

Bude sa týkať ulíc v mestskej časti Stred – Soblahovská (1. etapa), Legionárska – Nám. sv. Anny – Braneckého a tiež ulíc v mestskej časti Sever – Hodžova a Jasná.

Cyklistické komunikácie na týchto uliciach s celkovou dĺžkou 2,870 km získajú vďaka projektu špeciálnu protišmykovú úpravu a vyznačenie bielymi čiarami z tvrdeného plastu doplnené tzv. „bagetkami“ – nerovnosťami, ktoré vytvoria pri prejazde zvukový a vibračný efekt.

Mesto vynaloží na spolufinancovanie modernizácie týchto cyklotrás necelých 13 tisíc eur.

Druhý úspešný projekt sa týka vybudovania novej cyklotrasy na Istebníckej ulici. Táto trasa bude mať svoj kľúčový význam v prepojení už budovaných cyklotrás na uliciach Kasárenská a Na Kamenci s Vážskou magistrálou ako nosným cyklistickým nadregionálnym prepojením.

Na projekt s názvom „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vážska magistrála – Istebnícka“ využije mesto Trenčín nenávratný finančný príspevok takmer 212 tisíc eur, z vlastných zdrojov použije niečo viac ako 11 tisíc eur.

Výsledkom bude vyše 1,5 – kilometrový úsek novej cyklistickej komunikácie.

Povedie na a pri miestnej obslužnej komunikácii, sčasti ako oddelený cyklistický chodník, cyklistická cestička, spoločný chodník pre peších a cyklistov i cyklokoridor. Súčasťou je aj bezbariérové napojenie, špeciálny varovný pás na oddelenie cyklistov o chodcov.

V najbližšom období mesto na obidva projekty pripraví a vyhlási verejné obstarávanie.


Skočiť na hlavné menu