Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu


Dátum: 12.03.2021

Obrázok k aktualite Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu
Gabčíkovo_ 
Názov: Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu
 
Krátky popis: Cieľom projektu bola intenzifikácia triedenia komunálneho odpadu v meste Gabčíkovo, prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu zariadení pre zabezpečenie jeho prevádzky.  Mesto zrealizovalo aj propagačné kampane pre zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva. Prínosom projektu bolo zvýšenie kapacity pre triedenie KO a množstva vytriedeného KO na úroveň 327 t/rok.
 
Prijímateľ:  Mesto Gabčíkovo
Celkové oprávnené náklady projektu:  721 265,13 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   685 201,87 EUR
Vlastné zdroje:   36 063,26 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08/2017 - 07/2020 (12 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu