Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“


Dátum: 23.12.2020

Obrázok k aktualite Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“
Konsolidovana_verzia_VYZ_18_zmena_2
Skočiť na hlavné menu