• 16.07.2019_Stavebný dozor investora na stavbách rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy – Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty viazanosti ponúk - [302.9 kB]
  • Skočiť na hlavné menu