Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 20.9.2019


Dátum: 11.02.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 20.9.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 167 658 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a pre územie MFO 2 167 658 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO /typ aktivity

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených resp. schválených  žiadostí o NFP  v 1. až 11. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu do 12. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)

Trnavský

RIÚS - SPOLU

1 018 249

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

1 018 249

MFO - SPOLU

2 088 171

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

0

a, c až i

1 365 930

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

j

722 241

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

SPOLU

3 106 420

výzva bola uzavretá

Nitriansky

RIÚS - SPOLU

1 002 723

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

1 002 723

MFO - SPOLU

1 589 316

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

100 000

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, c až i

1 139 316

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

350 000

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

SPOLU

2 592 039

výzva bola uzavretá

Trenčiansky

RIÚS - SPOLU

1 002 723

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

1 002 723

MFO - SPOLU

3 008 169

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

93 523

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, c až i

1 516 477

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

j

1 398 169

SPOLU

4 010 892

výzva bola uzavretá

Banskobystrický

RIÚS - SPOLU

5 037 928

výzva bola dňa 14.12.2018 uzavretá

j

5 037 928

MFO - SPOLU

5 013 616

2 895 386

2 118 230

a, b

0

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, c až i

3 313 616

2 639 536

674 080

j

1 700 000

255 850

1 444 150

SPOLU

10 051 544

2 895 386

2 118 230

Žilinský

RIÚS - SPOLU

792 151

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

792 151

MFO - SPOLU

1 925 229

1 375 801

49 428

a, b

0

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, c až i

500 000

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

j

1 425 229

1 375 801

49 428

SPOLU

2 717 380

1 375 801

49 428

Prešovský

RIÚS - SPOLU

5 078 752

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

j

5 078 752

MFO - SPOLU

2 333 211

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

0

a, c až i

2 033 211

j

300 000

SPOLU

7 411 963

výzva bola uzavretá

Košický

RIÚS - SPOLU

1 833 615

výzva bola dňa 14.12.2018 uzavretá

j

1 833 615

MFO - SPOLU

1 717 345

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, b

350 000

a, c až i

1 067 345

j

300 000

SPOLU

3 550 960

výzva bola uzavretá


Skočiť na hlavné menu