Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2B
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2019 vyzvanie pre národný projekt Zdravé komunity 2B. Národný projekt je zameraný na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách.

Dátum vyhlásenia: 19. novembra 2019

Dátum uzavretia: 31. marca 2020

 

Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2B (PDF, 776 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 442 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 352 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území v NP ZK 2B (XLSX, 51 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 718 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 253 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 529 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu do NP s 3D princípmi (PDF, 247 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)


Skočiť na hlavné menu