Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v Banskej Bystrici


Dátum: 07.10.2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj organizuje dňa 7.10.2019 informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS), ktorý je určený pre zástupcov obcí do 1000 obyvateľov.

Cieľom informačného seminára je predstaviť aktivity a možnosť zapojiť sa do nového národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, realizovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Účasť na seminári je bezplatná a pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár. Termín a miesto konania bude možné zvoliť v prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na linku TU

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu