Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Dátum: 30.04.2019

Obrázok k aktualite Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu