Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3


Dátum: 11.08.2017

Obrázok k aktualite Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument:
 
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/
 
Skočiť na hlavné menu