ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. septembra 2017 vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16:

Vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV (PDF, 548 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 3 MB)


Skočiť na hlavné menu