Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj spoluorganizuje informačný seminár k výzve, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch


Dátum: 24.10.2017

Obrázok k aktualite Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj spoluorganizuje informačný seminár k výzve, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia spoluorganizuje s IPC pre Banskobystrický kraj informačný seminár k výzve s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30 "4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch". Seminár sa uskutoční v utorok, 24.10.2017 v Banskej Bystrici .

Prihlásiť na seminár sa môžete v termíne do piatku 20.10.2017, do 12.00 hod.


Podrobnejšie informácie
Skočiť na hlavné menu