Call for B-Light Scheme Project Proposals
Dňa 6.4.2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Link na výzvu: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-b-light-scheme-project-proposals.  

 
 

Skočiť na hlavné menu