Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov


Dátum: 21.04.2017

Obrázok k aktualite Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika indikatívny harmonogram vyzvaní pre Fond malých projektov.
Viac informácií o aktualizácii nájdete na webovej stránke: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=287&page=1

Skočiť na hlavné menu