Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.
 
Viac informácií nájdete na: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/

 
Skočiť na hlavné menu